Giờ làm việc

Bệnh viện xin phép cập nhật lịch làm việc cụ thể trong thời gian tới như sau:

Giờ làm việc tại bệnh viện KUSUMI

  • Thời gian khám bệnh: Từ 8h00 đến 17h00 | Từ Thứ 2 đến Thứ 6
  • Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật.