Giờ làm việc

Bệnh viện xin phép cập nhật lịch làm việc cụ thể trong thời gian tới như sau:

Giờ làm việc tại bệnh viện KUSUMI

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Thời gian tiếp đón bệnh nhân: 

  • Sáng: 07:30 – 11:00
  • Chiều: 12:30 – 15:00

Thời gian khám bệnh: 

  • Sáng: 08:00 – 12:00
  • Chiều: 13:00 – 16:00

Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật.