Chức vụ Khu vực Số lượng Ngày hết hạn
Nhân viên Truyền thông - Marketing Hưng Yên, Hà Nội 01 31/10/2023
Nhân viên Vận hành, bảo trì Hưng Yên 01 31/10/2023
Bác sỹ tim mạch Hà Nội 4 31/08/2022
Bác sỹ ngoại khoa Hà Nội 1 20/08/2022

Lý do gia nhập Y khoa Tokyo Việt Nam

Hình ảnh